Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.11.18 gatelys

Sted: Nedre dahls vei

Vi trenger lys i den lille gata! Livs farlig!

Kommentar fra kommunen:
Dette har vi ikke midler til i år

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune