Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.11.18 Hull i vei

Sted: Nedre Begnamoen 13

Huller i veien rundt hele Nedre Begnamoen. Bør skrapes her

Kommentar fra kommunen:
har gitt beskjed til veiavd.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune