Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.11.18 gatelys

Sted: Nedre Begnamoen 13

Gatelys virker ikke i krysset ned til jernbanen, er skummelt da det ikke er lys i fotjengerfeltet.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune