Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 02.11.18 gatelys

Sted: Glederud hosfoss begnamoen

Mørkt i gatene vært i flere dager

Kommentar fra kommunen:
har gitt nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune