Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 29.10.18 Hull i vei

Sted: Øvre Nordbergveien 9B

Øvre Nordbergveien 9B: Nederst i veien er det et dypt hakk inn, som hjulet lett kommer nedi. Dvs. til venstre, kanskje ca. 30 meter fra innkjøring i veien.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune