Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.10.18 gatelys

Sted: Glederudveien og hofsfossveien

Mangler gatelys i glederudveien og hofsfossveien øverst ved follum

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservise beskjed om dette

image.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune