Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 26.10.18 gatelys

Sted: Vesterngata 13

Gatelyset mellom nummer 13 og 15 i Vesterngata virker ikke.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune