Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.10.18 Hull i vei

Sted: kastet 28

Nordliveien er hullete og humpete. jeg skal ha halloween fest neste onsdag og alle i klassen kommer.fint om det kan være i orden til da!

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune