Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 23.10.18 Annet

Sted: Jernbaneundergang fra vinterroveien

Trafikklys fra vinterroveien mot jernbaneundergangen «henger» i flere minutter på rødt! Tidligere fotocelle ute av drift!Vært slik i flere måneder! Fungerer bra fra jernbanen/Stabellsgt. og mot vinterroveien .

Kommentar fra kommunen:
Har gitt nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune