Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 23.10.18 Hull i vei

Sted: Hadelandsveien

Takk til de ansvarlige for nyoppsatt gatebelysning. Nå kan jeg se alle sprekkene og hullene i asfalten når jeg sykler der om morgenen uten fare for å velte.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune