Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 23.10.18 gatelys

Sted: Asbjørnsensgate 5

Har dere glemt å slå på gatelysene? Det er søkk mørkt om kvelden...

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune