Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 11.10.18 Hull i vei

Sted: Linjeveien 21

Meldte sak 20.09.18. Fortsatt ikke gjort noe med veien. Hullete fra krysset Idrettsveien/Linjeveien og innover. Særlig dårlig ved brua


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune