Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.10.18 gatelys

Sted: Fjellveien

2 gatelys som er lengst inn i blindgata Fjellveien lyser ikke, har vært slik i flere måneder

Kommentar fra kommunen:
Takk for info. Beskjed er formidlet videre til utførende entreprenør.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune