Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.10.18 gatelys

Sted: Storetjernveien 11

To gatelys virker ikke i Storetjernveien

Kommentar fra kommunen:
Takk for info. Beskjed er formidlet videre til utførende entreprenør.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune