Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.09.18 Hull i vei

Sted: Støalandet/Kragstadveien

Da det har regnet et par dager trengs det å skrapes litt og fylle i hull og noen grøfter som vannet har laget tvers over veien et par steder, da vil veien holde seg fin lenge

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune