Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.09.18 Hull i vei

Sted: Holleiaveien

Solbergbakken har snart en ufarbar tilstand grunnet hull fra asfalt lagt på feil underlag.

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune