Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.09.18 Vann og avløp

Sted: Stabellsgate 12

Kommen i gata tar ikke vekk vann slik at gata blir full av vann når det regner litt. Når biler kjører forbi blir hele fasaden vår sprutet ned.

Kommentar fra kommunen:
Dette er fylkesvei

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune