Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.09.18 Vann og avløp

Sted: Trygstadveien

Oversvømmelse . Nåværende avløp i gata har ikke kapasitet til å ta opp alt vann som kommer nedover gata,og er ofte tett. SKADER PÅ PRIVAT EINDOM SOM FØLGE !

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune