Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.09.18 Annet

Sted: RingĂĄsveien

Regnvann kommer ikke ut i grøfta. Følger asfaltkant, graver og ødelegger asfalten. Vannet krysser også veien og legger igjen grus. Sjekke grøfter og avløpskummer.

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune