Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.09.18 gatelys

Sted: Busundveien 26

Lyspæren i gatelyset ved sperringen på Snyta, (vis a vis Busundveien 26) har blinket siste året. Men nå slokner den helt for så å tennes ca et par ganger i løpet av et minutt.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune