Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.09.18 gatelys

Sted: Viulveien

Veibelysningen fra avkj√łringen E16-Hvalsmoen og hele veien opp til undergangen ved Hval Stasjon fungerer ikke. Dette er en meget trafikkert vei med skolebarn og turg√•ere, og mange dyr fra skogen. Veibelysningen har ikke fungert p√• uker/m√•neder. H√•per dette blir gjort noe med snarest da det heller ikke er fortau langs veien og fartsgrensen er h√ły ( 60 km/t )i ett boligomr√•de med uoversiktelig vei. Mvh Jeanette

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune