Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 03.09.18 gatelys

Sted: Strandfaret 3514 H√łnefoss

Gatelysene virker ikke ved Tangen /Strandfaret på Viulveien.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservise beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune