Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 31.08.18 Annet

Sted: Krokenveien 8

Støyende Kumlokk. Har meldt fra om problemet før, men ingenting skjer. Det er spesielt 2 stk kumlokk utafor hos oss som støyer.Jo større bil som kjører over dem, jo mere støy. Dette ødelegger nattesøvn. På forhånd takk.

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune