Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 31.08.18 Hull i vei

Sted: Gjermundboveien

Hull i hull, hele veien er et eneste stort lappeteppe. Håper denne veien vinner nesteårs loddtrekning som gjelder asfaltering av veier i Ringerike kommune.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om lapping

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune