Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 30.08.18 gatelys

Sted: Slyngveien 10

Dette begynner å bli en tradisjon. De 2 siste lysene innerst i slyngveien er ikke slått på. Veien fra slyngveien 15 og inn er ganske uoversiktlig når det er mørkt så det må være mulig å få dette på automatisk når alle andre lys går på i mørket. Selv om dette er en privat vei kunne dere sponset noen meter med autovern i kurven etter nr 15. Er redd søpplebilen eller en ambulanse en dag bommer.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune