Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.08.18 Annet

Sted: Hadelandsveien 320

Det har dukket opp en hel haug med gamle biler ( 30-40 stk ) på andre siden av veien her. Er det en ny skraphandel...hvertfall ødelegger dette utsikten. Fy !

Kommentar fra kommunen:
Ringerike kommune har ikke noe eiendom eller kommunal vei der. Så det må tas opp med de som eier tomten

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune