Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 28.08.18 Annet

Sted: Nordmoveien, 3534 Sokna

Nå må dere frem med kantklipperen,nordmoveien gror igjen av busker og kratt.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune