Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.08.18 Hull i vei

Sted: Vesterngata

Veidekke i elendig forfatning i fra lyskrysset til Vestenbakken. Dette er farlig for alle som ferdes der. Biltrafikken kjører sikksakk for å ungå huller. Farlig for sykklende hvis man før hjulene ned i hull. Nb snart vinter på tide å gjøre noe med det.

Kommentar fra kommunen:
Dette er en fylkesvei ta kontakt med NCC 98251040

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune