Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.08.18 gatelys

Sted: Arneg√•dsveien

Har vært uten gatelys i flere dager.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed til Nettservise om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune