Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 21.08.18 Friluft

Sted: Ukjent

Det ligger et dyreskjelett i veikanten. Trolig elg. Basert på plassering, kan det antas at det ikke er naturlig død. Ligger i sørenden av stuevatnet Observert i går 20/8-18


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune