Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 20.08.18 Park

Sted: Søndre park

Etter borring av nytt avløpsrør fra Livbanen til elva gjenstår det opprydding og re-etablering av stien fra speiderhuset og ned til Petersøya. Her er det sprengstein uten noe dekke. Veldig ubehagelig å gå og sykle på. Det ligger også igjen fyllmasser, gjerder og rør etter anlegget. Mangler generell opprydding etter prosjektet.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune