Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.08.18 Hull i vei

Sted: Borgergata

Store hull i veien, - spesielt farlig for syklister. Med tanke på skolestart håper vi dette utbedres omgående.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om lapping i dette område

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune