Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 19.08.18 Hull i vei

Sted: Mosseveien 19

Etter gravingen som NETTSERVICE gjennomførte i sommer er grøfta på tvers av veien nå så dyp at flere biler har "slått nedpå" til tross for svært lav fart. De siste regnbygene har forverret dette betydelig og det haster med en utbedring!!!


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune