Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 16.08.18 Skilt-Trafikk

Sted: Øvre Høgås veiene,

At Store lastebiler bruker Øvre Høgåsveien for å komme inn på boligfeltet. Det er bare en sti imellom Øvre Høgåsveien og Høgåsveien, og samtidig på denne stien er det bratt ned over i denne veien. Det er mer enn en stor lastebil og lastebil med henger,må rygge ut igjen på denne veien som er som gelee, i vårløsning og vet mye fuktighet i bakken. Ønske for oss som bor i denne veien er Blindvei skilt blir satt opp. og at kartdelen av veien mellom Øvre Høgås veien og Høgåsveien blir skrumpet inn til sti...

Kommentar fra kommunen:
Dette er private veier som kommunen ikke skilter

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune