Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.08.18 Skilt-Trafikk

Sted: Teglverksveien

I Teglverksveien ble det fylt på masse etter graving pga vannlekkasje i vinter/vår. Lurer på om når massen blir jevnet og asfaltert. Ellers er skiltet som viser gangvei i enden av denne veien blitt påkjørt (det har skjedd flere ganger men da har vi sjøl ordnet opp)Nå er det tatt ned fordi det hang så veldig på skakke. Skiltet ligger ved uteboden. Takknemlig om dere kan hjelpe med dette. Vi har vært fornøyd med responsen deres tidligere!

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om dett til de som gravde der

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune