Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.08.18 Hull i vei

Sted: Støalandet/Kragstadveien

Veien må høvles hele veien inn i tillegg må det klippes kanter

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavdelingen beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune