Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 08.08.18 Annet

Sted: Nymobakken

Overgrodde hekker som henger ut i veien. Greit å ordne før skolestart


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune