Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 08.08.18 Renovasjon

Sted: Follumveien

Hei Langs hele grøftekanten i follumveien ligger det mye søppel., Kan noen rydde opp, det ser ikke akkurat hyggelig ut langs skogkanten innover veien...


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune