Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 08.08.18 Hull i vei

Sted: Borgergata

Mange stygge hull i veien. Dette er meldt tidligere, men saken synes å være lukket uten at noe er gjort.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune