Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 07.08.18 Annet

Sted: Christiesgt. 12

Her er det kun kjørt feiebil på høyre siden av veien, altså etter vinteren. Så hadde vært fint om dere tok en tur til og kostet opp på begge sider av veien!


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune