Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.08.18 Hull i vei

Sted: Midtmoen, kryss YX ogKIWI

Stort hull hvor det fort kan bli skader på bil, vanskelig å komme utenom da er trafikk til Midtmoen pluss YX ogKIWI. Håper dere kan komme med litt asfalt å fylle igjen.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune