Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.08.18 Hull i vei

Sted: Thornes gate 10

Ringerikskraft Nett la høsten 2017 ned ny kabel langs Thornes gate med kryssing av Dronningens gate. Fortauet i Dronningens gt er fortsatt ikke satt i stand. Nå har "publikum" begynt å fjerne markeringa av hullet, noe som kan bli farlig for myke trafikkanter.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune