Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.08.18 Hull i vei

Sted: stubdalsveien

Stort synkehull i veien hvor asfalten bærer lite. Kan gjøre stor potensiell skade på kjøretøy eller syklister dersom dette kollapser.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune