Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 25.06.18 Ingen valgt

Sted: M├Žlingen

Flere store hull i vegen

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed til veiavd. om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune