Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.04.18 Hull i vei

Sted: Baldersvei

Dypt hull tvers over veien

Kommentar fra kommunen:
Vinteren i år har vært hard mot de kommunale veiene mange hull og teleskader. Vi registrerer din henvendelse og jobber oss fremover etter den kapasiteten vi har

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune