Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Send inn tilbakemelding

Her kan du sende inn ris og ros, forslag til forbedringer
eller annet som du måtte ha på hjerte.


Vi er også tilgjengelige for direkte kontakt, se kontaktinformasjon.

Din e-post:
Overskrift:
Melding:
Kontakt Ringerike kommune

Ringerike kommune

Sentralbord: 32 11 74 00

servicetorget@ringerike.kommune.no

Postadresse: Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Vikenbygget, Storgata 13


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune