Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 20.08.19 Hull i vei
Sted: Veksalveien

Ubehandlet 20.08.19 Skilt-Trafikk
Sted: Elvegata / Christiesgate

Ubehandlet 20.08.19 Annet
Sted: Ludvig Grønvoldsvei 12

Ubehandlet 19.08.19 gatelys
Sted: Viulveien, 3514 Hønefoss

Behandlet 17.08.19 gatelys
Sted: Hengsleveien 141

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 804 saker er meldt inn
Ikke behandlet243 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet561 saker er ferdig behandlet