Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 18.01.20 Annet
Sted: Jens lange Lyches vei 15 , 3517 hønefoss

Ubehandlet 17.01.20 gatelys
Sted: Gneisveien 2

Ubehandlet 17.01.20 Annet
Sted: Tyrimyrveien 1

Behandlet 17.01.20 Annet
Sted: Vestbygdveien 7

Behandlet 16.01.20 gatelys
Sted: Glederudveien 49

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1065 saker er meldt inn
Ikke behandlet293 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet770 saker er ferdig behandlet