Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 15.10.19 Hull i vei
Sted: Drolshammarveien

Ubehandlet 14.10.19 Hull i vei
Sted: kNUTERUDVEIEN

Ubehandlet 14.10.19 Hull i vei
Sted: Schjonslund

Behandlet 12.10.19 Hull i vei
Sted: Sørflatveien 15

Behandlet 12.10.19 gatelys
Sted: Owrensgate 33

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 906 saker er meldt inn
Ikke behandlet269 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet637 saker er ferdig behandlet