Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 24.10.20 Hull i vei
Sted: Ringveien

Ubehandlet 23.10.20 Hull i vei
Sted: Avstikkeren

Ubehandlet 23.10.20 Friluft
Sted: Sjæringsbrua - Tolpinrud

Ubehandlet 23.10.20 Friluft
Sted: Sjæringsbrua - Tolpinrud

Ubehandlet 22.10.20 Hull i vei
Sted: Støalandet/ Kragstadveien

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1458 saker er meldt inn
Ikke behandlet318 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet1138 saker er ferdig behandlet