Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 23.07.19 Annet
Sted: Sørliveien

Ubehandlet 22.07.19 Hull i vei
Sted: Norderhovsbakken

Ubehandlet 22.07.19 Hull i vei
Sted: Veksalveien 13 - 20

Ubehandlet 22.07.19 Hull i vei
Sted: Drolshammarveien

Ubehandlet 21.07.19 gatelys
Sted: Eikemyrveien 42

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 755 saker er meldt inn
Ikke behandlet209 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet546 saker er ferdig behandlet