Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 17.02.20 gatelys
Sted: Randemfaret 56 - 76

Ubehandlet 17.02.20 Hull i vei
Sted: Nakkerudalleen

Ubehandlet 17.02.20 Hull i vei
Sted: Nakkerudgata

Ubehandlet 17.02.20 Hull i vei
Sted: Lundveien 3, 3515 Hønefoss

Behandlet 17.02.20 Hull i vei
Sted: Lostajet, Haugsbygd

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1113 saker er meldt inn
Ikke behandlet294 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet817 saker er ferdig behandlet