Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 10.08.20 Annet
Sted: Busundveien

Ubehandlet 10.08.20 Hull i vei
Sted: Linjeveien

Ubehandlet 09.08.20 Vann og avløp
Sted: Linneaveien

Ubehandlet 09.08.20 Hull i vei
Sted: Fossekallveien, Konvalveien og Linneaveien

Ubehandlet 09.08.20 Hull i vei
Sted: diverse hull i fjellveien,3518 hønefoss

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1324 saker er meldt inn
Ikke behandlet318 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet1004 saker er ferdig behandlet