Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 30.05.20 Hull i vei
Sted: Tolpinrudveien

Ubehandlet 29.05.20 Skilt-Trafikk
Sted: Blåveissvingen

Ubehandlet 27.05.20 gatelys
Sted: Før Viulveien 211, opp grusveien

Ubehandlet 27.05.20 Annet
Sted: Tandbergmoveien

Behandlet 25.05.20 Hull i vei
Sted: Støalandet/Kragstadveien

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1225 saker er meldt inn
Ikke behandlet306 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet917 saker er ferdig behandlet