Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 18.09.20 Park
Sted: Vinterroveien Park

Ubehandlet 18.09.20 Annet
Sted: Ringeriksgate/Schongsgate

Behandlet 17.09.20 gatelys
Sted: Nakkerudalleen 45

Ubehandlet 16.09.20 Hull i vei
Sted: Storetjernveien 22

Ubehandlet 16.09.20 Hull i vei
Sted: Thornes Gate 13

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1388 saker er meldt inn
Ikke behandlet313 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet1073 saker er ferdig behandlet