Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 25.09.20 Hull i vei
Sted: Skjærdalsvika

Ubehandlet 25.09.20 Annet
Sted: Viulveien

Behandlet 24.09.20 Annet
Sted: Gullagata parkgata

Ubehandlet 23.09.20 Annet
Sted: Solveien

Behandlet 23.09.20 Annet
Sted: Solveien/Sverre F. Halvorsensvei

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1397 saker er meldt inn
Ikke behandlet315 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet1080 saker er ferdig behandlet