Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 

Mitt nærområde

Her kan du melde inn mangler eller feil som feks. hull i veg, søppel og tagging m.m.
Sakene behandles fortløpende av kommunen.


Hvordan melde inn en ny sak?

Ny sakFyll ut skjema:
For å melde inn en sak til kommunen, klikk her.


Kart med registerte saker

FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune

Siste 5 innmeldte saker

Ubehandlet 28.03.20 Hull i vei
Sted: Thornes gate 20/22

Ubehandlet 28.03.20 Hull i vei
Sted: thornesgate 19 - 22

Ubehandlet 27.03.20 Annet
Sted: Riperbakken/Høyby

Behandlet 26.03.20 Ingen valgt
Sted: Riperbakken

Behandlet 24.03.20 Hull i vei
Sted: Loveien

Se alle registrerte saker

Fargekoder viser status på saker.
Rød - Ikke behandlet
Gul - Under behandling
Grønn - Ferdig behandlet

Totalt 1164 saker er meldt inn
Ikke behandlet301 saker er ikke behandlet
Til behandling0 saker er til behandling
Behandlet861 saker er ferdig behandlet